SENDİKA YÖNETİMİNE SEÇİLENLER İŞSİZLİK SİGORTASI HK. 2022/9 11.05.2022

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan 29.04.2022 tarihli genel yazıyla 4/a kapsamında sigortalı sayılan işçi sendikaları ve konfederasyonları ile sendika şubelerinin başkanlık ve yönetim kuruluna seçilenlerden işsizlik sigortası primi kesilip kesilmeyeceği hakkında yeniden değerlendirme yapılmıştır.

Buna göre 5510 sayılı kanunun 4/1-a kapsamında sigortalı sayılan; işçi sendikaları ve konfederasyonları ile sendika şubelerinin başkanlık ve yönetim kuruluna seçilenlerden diğer sigortalılardan farklı olarak işsizlik sigortası primi kesilmemesi gerektiği belirtilmiştir. Zira sendika ile sendika yöneticilerinin aralarındaki ilişkinin vekalet ilişkisine dayandığı bu nedenle işçi sendikaları ve konfederasyonları ile sendika şubelerinin başkanlık ve yönetim kuruluna seçilenlerden işsizlik sigortası primi kesilemeyeceği bu şekilde gerekçelendirilmiştir.

Yorum Yap