01.07.2022 GEÇERLİ ASGARİ ÜCRET HK. 2022/10 01.07.2022

01.07.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere asgari ücret aylık brüt 6.471,00 TL olarak belirlenmiştir. Söz konusu değişikliğe ilişkin bilgi notu ekte sunulmuştur.

 

Ek 1

Yorum Yap