Belge Üretme ve Belge İmza Modülü

İşletmelerin çalışanlarına yasal yükümlülük ya da yönetimsel gereklilikler nedeniyle tebliğ ve imzalatmak zorunda oldukları belgeler tek bir çalışana, bir kısım çalışanlara ya da tüm çalışanlara gönderilmek üzere EYA HR belge imzala modülünde hızlı ve kolayca imzalanıp tasniflenerek otomatik olarak yerleştirilmektedir. Belge imza modülünde yasal ilkeler ve E-İmza Kanunu hükümleri dikkate alınmış olup, TÜBİTAK zaman damgası kullanılmaktadır.