ÇALIŞAN MOBİL APLİKASYONU

EYA HR çalışan aplikasyonu;çalışanların aylık bordrolarını imzalamalarında, sözleşme imzalamalarında ya da imzalanacak her türlü belgelerini imzalamalarında, dijital ve akıllı özlük sisteminin oluşmasında, işe giriş ve işten çıkış saatlerinin kontrolü ve kayıt altına alınmasında EYA HR yazılımı ile bütünleşik olarak çalışır.