ZORUNLU BES UYGULAMASINDA DEĞİŞİKLİK HK. 2022/2 03.01.2022

29.12.2021 tarihinde yayımlanan Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle “Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ‘de değişiklikler yapılmıştır. Buna göre;

Daha önce işverenleri tarafından zorunlu BES kapsamında emeklilik planına dahil edilmiş ancak ayrılma hakkını kullanmış olan çalışanların, Bakanlık tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda 3 yıl içinde bir defalığına otomatik olarak emeklilik planına yeniden dahil edilebileceğine yönelik madde yürürlükten kaldırılmıştır. Bu kapsamda zorunlu BES sisteminden ayrılanların kendileri talep etmedikçe zorunlu olarak tekrar sisteme dahil edilmesi söz konusu olmayacaktır.

Yorum Yap