E-Özlük Modülü

Çalışanların özlük dosyalarının elektronik ortamda tutulmasında kullanıcıyı mevzuata uygun yönlendiren, analitik tasnifli, kolay oluşturulabilen ve hızlı erişilebilen, etkin ve verimli olarak özlük dosyalarının tutulduğu modüldür. E-Özlük, işverenin çalışanlarla ilgili yasal olarak tutması gerekli kayıt ve belgelerin tasnifleyerek dijital ortamda saklar. Program ekosisteminde çalışanlar tarafından TÜBİTAK zaman damgalı dijital imza ile imzalanabilen tekil ya da çoklu özlük belgeleri oluşabilmektedir.